De ernst van bijziendheid bij kinderen

De ernst van bijziendheid bij kinderen

Er is veel te doen om bijziendheid bij kinderen. Vroeger was het uitzonderlijk dat kinderen een bril nodig hebben, tegenwoordig hebben steeds meer kinderen last van bijziendheid. Nu kun je denken dat het goed is op te lossen met een bril of contactlenzen, toch zijn de gevolgen van toenemende bijziendheid groot als het niet goed wordt aangepakt. Gewoon een bril of gewoon een paar contactlenzen is niet meer goed genoeg.

Halve wereldbevolking bijziend in 2050

Volgens berekeningen van het Brian Holden Vision Institute is de kans groot dat in 2050 de helft van de wereldbevolking bijziend is. In Europa en de Verenigde Staten is op dit moment bijna de helft van de jongvolwassenen bijziend, dat is 2x zoveel als een eeuw geleden!
Onder de Chinese bevolking is 90% van de tieners en jongvolwassenen bijziend en in Seoul is maar liefst 96,5 van de 19-jarige mannen bijziend.

Ernst van bijziendheid

Bij een toename van bijziendheid groeit de oogbol. Door deze groei neemt de bijziendheid niet alleen toe, maar ook ontstaat er een verhoogd risico op oogziekten die slechtziendheid en zelfs blindheid veroorzaken. Dit risico neemt grote vormen aan vanaf een sterkte van -6.00. En deze sterkte is helaas momenteel al niet meer heel uitzonderlijk.

Opsporen van bijziendheid bij kinderen

Het is belangrijk om de ogen van kinderen op jonge leeftijd al te testen. Al helemaal als één van de ouders bijziend is. Het is verstandig om minimaal jaarlijks de ogen van kinderen te controleren. Het verloop kan door de oogzorgspecialist in kaart worden gebracht. Een beetje te vergelijken met de groeicurve die het consultatiebureau maakt. Vaak hebben kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar geen of een licht positieve sterkte. Zodra het kind op de basisschool komt en steeds intensiever de ogen op korte afstand gaat gebruiken, neemt de kans op bijziendheid toe. Wordt dit in een vroeg stadium ontdekt, dan kunnen er remmende maatregelen worden getroffen.

Onderzoek naar bijziendheid

Het is verstandig om bij kinderen regelmatig de ogen te laten controleren. Neem gerust contact op met één van onderstaande oogzorgspecialisten. Zij kunnen samen met u bespreken wat de kans is op bijziendheid bij uw kind en eventueel een plan van aanpak opstellen.

      Geef als eerste een reactie

      Geef een reactie

      Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.